Hazard Analysis Critical Control Points


Prevádzkové poriadky

Novela zákona č. 514/2001 o ochrane zdravia ľudí v § 40 a vyššie ustanovila povinnosť spracovať Prevádzkový poriadok. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré začali pred 1. januárom 2002 prevádzkovať zariadenie, boli povinné si splniť túto povinnosť do 30.6.2002. Tento prevádzkový poriadok je potrebné predložiť na schválenie príslušnému štátnemu okresnému hygienikovi.

Túto povinnosť zo zákona majú zariadenia:
 • pre výrobu a zavádzanie potravín do obehu
 • poskytujúce stravovacie služby
 • vyrábajúce kozmetické prostriedky
 • holičstvá a kaderníctva
 • salóny poskytujúce pedikúru a manikúru
 • kozmetické a masážne salóny
 • prevádzkujúce špeciálne prístroje používané k starostlivosti o ľudské telo. (napr. solária, sauny, tetovanie, piercing, fitnes centrá, plavárne, ...)


Ing. Vladimír Holečko

 • Tvorba projektov pre HACCP
 • Spracovanie prevádzkových poriadkov
 • Auditor pre HACCP
 • Poradca pri MP SR

telefón: +421 55 6715819
mobil: +421 905 341038mapa stránky

Valid: XHTML 1.0 Strict | CSS 2

© 2006, Ing. Vladimír Holečko. Design a realizácia Allforweb.sk